Wettelijke bepalingen

Website Editor
OUTCAMP
Vereenvoudigde aandelen
Hoofdkwartier Homair Vacances SAS
570 Avenue du Club Hippique
Le Derby
13097 Aix-en-Provence cedex 02
SIRET N° 484 881 917 00013 - RCS : 484 881 917 Aix en Provence - N° TVA : FR07 484881917
Hoofdstad: € 11.462.748

Directeur van Publicaties : Mr Quentin Schaepelynck
E-mail :

outcamp wordt gehost door OVH SAS

Bij het gebruik van de diensten van de site Outcamp services, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden hierin uiteengezet gebonden te zijn (hierna de "Gebruiksvoorwaarden").

Termen of Service (TOS)

1. Inhoud

Ondanks de zorg die in het bouwen van deze site en de regelmatige updates, kunnen er fouten zijn geslopen in de aangeboden informatie. Alle coördinaten, tekst beschrijvingen en foto's van in de map "selectie Outcamp" van campings afkomstig van de door de beheerders van de camping informatie campings genoemd, door middel van de door de voorgestelde online update formulier uitgever. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de managers Camping gebruikers dus maak alle nodige verificaties om direct te verblijven en / of reservering kamer met de camping managers.

Contactgegevens (naam, telefoon, website) en het aantal locaties van de campings zijn niet aanwezig in de "selectie Outcamp" worden zo regelmatig mogelijk bijgewerkt, maar het sluiten van een camping kunnen we niet zijn gecommuniceerd en dus niet in aanmerking genomen.

2. Aanvraagformulier

Alle informatie die door de informatie-aanvraag formulier informatie beschikbaar in detail van de campings worden rechtstreeks naar de camping, zonder enige controle van de uitgever. Outcamp kan niet verantwoordelijk zijn voor respons of non-respons van de camping worden gehouden.

3. Hyperlinks

3.1. Links van de site Outcamp
Outcamp De site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor informatieve doeleinden. Outcamp heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de toegang, de inhoud of het gebruik van deze sites, evenals schade die kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie op deze sites. De beslissing om deze links te activeren is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

3.2. Website verbindt Outcamp
Geen hyperlink kan worden gecreëerd om de Site zonder de uitdrukkelijke voorafgaande Outcamp akkoord Outcamp.

Als een bezoeker of een bedrijf wil creëren, vanuit haar site, een hyperlink naar de site Outcamp, moeten ze eerst contact Outcamp naar het adres 2. Voorwaarden of niet een dergelijk verzoek zal aan de betrokken persoon worden overgedragen.

4. outcamp is voor persoonlijk gebruik

De door de Internet Outcamp directory services zijn uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Moet je niet gebruik maken van de door de Internet directory Outcamp om producten of diensten te verkopen of om meer verkeer naar uw website voor commerciële redenen (verkoop, promotie, advertising, etc.) diensten. Niet onder alle omstandigheden hergebruiken resultaten Outcamp diensten geformatteerd en weergave of reproduceren van de home page van Outcamp of stekkers campings op uw website. Voordat een commercieel gebruik van de diensten van de website Outcamp, moet u een contract met Outcamp.

5. Auteursrecht en Intellectuele Eigendom

5.1. Auteursrechten en naburige rechten

Alle elementen die de Outcamp website (tekst, afbeeldingen, software, foto's, beelden, geluiden, kaarten, namen, logo's, handelsmerken, auteursrecht creaties en verschillende werken, databases, enz ...) en de site zelf -zelfs, zijn van de Franse en internationale wetgeving op het auteursrecht en naburige rechten.

Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van Outcamp behalve items gemaakt door buitenstaanders Outcamp heeft geen auteursrechten en naburige rechten toegewezen.

Artikel L 122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom:

Enige verklaring of volledige of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden zijn onwettig. Het is hetzelfde voor de vertaling, aanpassing of transformatie, bewerkt of reproductie van een bepaalde techniek of proces.

Artikel L122-5. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom:

Wanneer het werk is gemaakt, kan de auteur niet verbieden:

 • 1. Prive en gratuite voorstellingen uitsluitend in een huiselijke kring uitgevoerd;
 • 2. Kopieën of reproducties strikt voorbehouden voor het privégebruik en niet bestemd zijn voor collectief gebruik, met uitzondering van kopieën van kunstwerken worden gebruikt voor hetzelfde doel waarvoor het oorspronkelijke werk was gemaakt en kopieën van andere software dan de back-up gemaakt, zoals bepaald in artikel II van L. 122-6-1 van en kopieën of reproducties van een elektronische databank;
 • 3. Mits duidelijk de naam van de auteur en de bron verklaarde:
  • Analyses en korte citaten gerechtvaardigd door de kritische, polemische, educatieve, wetenschappelijke of informatieve aard van het werk waarvoor zij zijn opgenomen;
  • Persoverzichten;
  • De verspreiding, zelfs in volledige, door de pers of uitzenden, als de huidige nieuws, toespraken die bestemd zijn voor het publiek in de politieke vergaderingen, administratieve, rechterlijke of academische, maar ook in openbare vergaderingen van de orde politieke en officiële plechtigheden;
  • Reproducties van alle of een deel van de werken van grafische en beeldende kunst voor opname in de catalogus van een gerechtelijke verkoop die in Frankrijk voor kopieën vóór de verkoop met als enige doel van het beschrijven van de werken ter beschikking gesteld van het publiek art set decreet vente.Un Raad van State stelt de kenmerken van de documenten en de voorwaarden van hun distributie.
 • 4. Parodie, pastiche en karikatuur, rekening houdend met de wetten van het genre.
 • 5. De nodige besluiten om de inhoud van een elektronische databank voor de doeleinden en binnen de grenzen van het gebruik door contract.

Dienovereenkomstig Outcamp gebruiker uitdrukkelijk niet akkoord gaat met:

 • 1. Outcamp gebruik of query voor rekening van of ten bate van anderen,
 • 2. reproduceren in aantal, voor commerciële doeleinden of niet, creaties, informatie, advertenties of foto's op Outcamp
 • 3. bundelen alle of een deel van de inhoud van Outcamp in een derde locatie voor commerciële doeleinden of niet,
 • 4. de informatie over dragers van elke vorm kopiëren voor reconstitutie geheel of een deel van de oorspronkelijke bestanden.

Elk gebruik, reproductie, aanpassing of onbevoegde vertegenwoordiging van een pagina of oorspronkelijke vorm element Outcamp Website vormt een inbreuk met betrekking tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur. Het kan ook leiden tot een schending van het recht, de rechten van personen of andere rechten en regelgeving.

Outcamp behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen personen die niet hebben voldaan aan de verbodsbepalingen van dit artikel.

5.2. Rechten van de database producent

Outcamp is de producent van de database samengesteld door de site Outcamp in de zin van artikel L 341-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Elke winning of gebruik van de inhoud van de basis niet uitdrukkelijk is toegestaan kan de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur te gaan. Outcamp behoudt zich het recht voor om eventuele rechtsmiddelen tegen degenen die niet zou dit verbod hebben gerespecteerd grijpen.

5.3. Merkrechten

De naam en het logo zijn geregistreerde handelsmerken Outcamp, Outcamp eigendom. Elk gebruik niet uitdrukkelijk is toegestaan kan de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur te gaan. Outcamp behoudt zich het recht voor alle wettelijke middelen tegen diegenen die in strijd zou zijn rechten uit te oefenen.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Volgens de wet 78-17 van 6 januari 1978, de zogenaamde "Data Protection" Outcamp is verklaard aan de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) onder nummer: 1307740. Ingevolge artikel 27 van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978, heeft u op elk moment een recht van toegang en rectificatie van de gegevens. Dit recht kan per post of e-mail (e-mail) worden uitgeoefend om Outcamp:

Adres : Outcamp, Homair Vacances SAS - 570 Avenue du Club Hippique - Le Derby - 13097 Aix-en-Provence cedex 02 / of per e-mail: stuur ons een email

7. verantwoordelijkheden

De door Outcamp website diensten wordt verstrekt "as is" zonder enige garantie. Outcamp uitdrukkelijk uitsluit voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving alle garanties uitgedrukt, impliciet en statutaire, inclusief zonder beperking garanties van commercieel succes, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten.

Outcamp wijst alle verantwoordelijkheid:

 • met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of diensten weergegeven in bladen van campings. Hebben geen controle over deze diensten en / of informatie Outcamp aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de schade die het gevolg zijn van service en / of informatie, of zelfs een gebrek aan levering en / of informatie over campings.
 • in geval van storing van Outcamp voor technisch onderhoud of actualisering van de gepubliceerde informatie,
 • bij tijdelijke onmogelijkheid om Outcamp (en / of locaties afhankelijk hem) wegens technische problemen en dit ongeacht de oorsprong en de herkomst,
 • voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de gebruiker, ongeacht de aard, als gevolg van de inhoud, de toegang tot, of het gebruik van Outcamp (en / of sites gekoppeld zijn)
 • in het geval van abnormaal gebruik of de illegale exploitatie van Outcamp. Outcamp De gebruiker is dan slechts aansprakelijk voor schade aan derden en de gevolgen van de klachten of acties die kunnen resulteren. De gebruiker ziet af ook alle verhaal tegen Outcamp in het geval van vervolging door een derde partij tegen als gevolg van het gebruik en / of de illegale exploitatie van de site,
 • als verloren Outcamp lid van zijn ID en / of wachtwoord of in geval van diefstal van zijn identiteit.
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de door de Website Outcamp diensten te gebruiken op uw eigen inzicht en op eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie of gegevens te blijven.

8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en service

Outcamp behoudt zich het recht te wijzigen of te beëindigen haar diensten, zoals vereist, om welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van het recht om te beëindigen met of zonder kennisgeving, zonder dat vis-à-vis u, een andere gebruiker of een andere derde partij. Outcamp behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving zoals vereist; zich bewust zijn van deze mogelijke veranderingen, raden wij u herzien deze gebruiksvoorwaarden regelmatig.